پیشکسوتان پرسپولیس - میلان - شبکه‌ما

حدود چند ماه پیش بود که خبر حضور پیشکسوتان میلان در تهران برای انجام یک بازی تدارکاتی با پیشکسوتان پرسپولیس در میان مردم و اهالی...

پیشکسوتان پرسپولیس - میلان

دسته بندی ها:
توضیحات:

حدود چند ماه پیش بود که خبر حضور پیشکسوتان میلان در تهران برای انجام یک بازی تدارکاتی با پیشکسوتان پرسپولیس در میان مردم و اهالی فوتبال پخش شد. ابتدا همه این را شایعه میپنداشتند ولی تیم میلان به تهران امد و با پرسپولیس هم بازی کرد!  در ترکیب تیم پرسولیس رهبری فرد  و امامی و پیروانی و پایان رافت و.. حضور داشتند و شاید شاخص ترین چهر تیم پیشکسوات میلان برای هوارداران ایرانی طرفدار میلان پائولو مالدینی بود این بازی در ورزشگاه آزادی برگذار و با نتیجه 3-1 به نفع پیشکسوتان میلان به پایان رسید در پایان این بازی پایان رافت پیراهن خود را به پیراهن مالدینی تعویض کرد و چند روز بعد پیراهن را برای امور خیریه فروخت.