حمله گراز به شیر - شبکه‌ما

واقعا در تعجب ادم و همه است که کسی بخواد به شیر که قدرت اول حیوانات و جنگل و صحرا و دشت است به شیر...

حمله گراز به شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:
واقعا در تعجب ادم و همه است که کسی بخواد به شیر که قدرت اول حیوانات و جنگل و صحرا و دشت است به شیر حمله ور بشه و البته اونو هم فراری بده که در اینجا گرازی را میبینید که به یک شیر که در جای فقط ایستاده و نظارگری میکنه حمله میکنه و همینطور گراز داره به شیر ضربه میزنه و شیر هم چیزی به گراز نمیگه و گراز هم چندین مرتبه به شیر ضربه میزنه ولی بازم شیر چیزی نمیگه و اخر شیر فرار میکنه و از صحنه خارج میشه..