آشنایی با کلبه کرامت – سن ازدواج - شبکه‌ما

در این کلیپ دکتر خاطره بامزه ای از یکی از علما تعریف می کند که در اوایل نوجوانی به همراه پدر و مادر نیمه شب...

آشنایی با کلبه کرامت – سن ازدواج

توضیحات:
در این کلیپ دکتر خاطره بامزه ای از یکی از علما تعریف می کند که در اوایل نوجوانی به همراه پدر و مادر نیمه شب برای خواستگاری به درب خانه همسایه مراجعه می کنند. و الان ما کارمان به جایی رسیده است که سن ازدواج جوانانمان رسیده است به 32 و 33 سال! ازدواج هم یک نیاز است مثل اینکه انسان 30 سال نخوابد یا غذا نخورد یا سایر نیازهایش برطرف نشود. پیامبر میگوید جهنم آکنده از عذب هاست.... پس باید یک جهادی صورت بگیرد و سن ازدواج بیاید زیر 16 یا 17 سال. یک ساختار شکنی و یک شجاعت میخواهد تا بخش عمده ای از بلاهای آسمانی مثل قحطی و خشکسالی و سایر مشکلات مردم که به واسطه معصیت آنها به وجود آمده از بین برود.