خمیازه یک مار - شبکه‌ما

در اینجا چیزی را میبینی که واقعا تعجب همه را به خود وا میدارد و شگفت زده میکند و چنین صحنه های را در همه...

خمیازه یک مار

دسته بندی ها:
توضیحات:
در اینجا چیزی را میبینی که واقعا تعجب همه را به خود وا میدارد و شگفت زده میکند و چنین صحنه های را در همه جا کمتر پیدا میکنید و کمتر میتونید پیدا کنید اینجا ماری را میبینید که یکی از بزرگترین مارای دنیا به شمار می اید همانند مار بوا ولی این مار زرد رنگ هست و خیلی هم نادر ولی در اینجا مار را در حال خمیازه کشیدن میبینید که انگار داره خوابش میاد و میخواد بخوابه