آشنایی با کلبه کرامت – اسلام آمریکایی در اقتصاد ایران - شبکه‌ما

صحبت های جنجالی در مورد اسلام آمریکایی که اسلام غیرناب است.

آشنایی با کلبه کرامت – اسلام آمریکایی در اقتصاد ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:
صحبت های جنجالی در مورد اسلام آمریکایی که اسلام غیرناب است. عینا همین اسلام هایی است که در در این چند دهه در دولت های ایران پیاده شده است! چرا؟ چون اقتصاد آنها مبتنی بر دیدگاههای میلتون فریدمن بوده و هست و مبتنی بر دیدگاههای مینارد کینز بوده و هست! زمانی که از دل مجمع مصلحت طرح مفسدت بیرون می آید. شما طرح های استراتژیک انبیا راببینید متوجه میشوید که تخطی کردید. اسلامی که دعوت به تقوا نمیکند میشود اسلام آمریکایی. در اسلام واقعی باید بر عهد استوار باشیم و دعوت به تقوا کنیم.... توضیحات اضافی: جلسات کلبه کرامت که توسط دکتر حسن عباسی اداره میشود، از سال 86 فعالیت خود را آغاز و به بررسی استراتژی های مختلف و طرح ریزی آنها می پردازد. دکتر حسن عباسی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک امنیت بدون مرز (اندیشکده یقین) می باشد و تا کنون بیش از 500 جلسه از کرسی های نظریه پردازی را درطی این جلسات برگزار نموده است که این امر در نوع خود بی بدیل می باشد