سگ بزرگ جسته و بلند - شبکه‌ما

هیچ جای دنیا سگی به این بزرگی نمیبینید سگس که هم خیلی بزرگ و عظیم الجثته و خیلی هم پر قدرت است میبینید که سگ...

سگ بزرگ جسته و بلند

دسته بندی ها:
توضیحات:
هیچ جای دنیا سگی به این بزرگی نمیبینید سگس که هم خیلی بزرگ و عظیم الجثته و خیلی هم پر قدرت است میبینید که سگ چه اندام محکم و قویی داره و توان مقابله با هرکسی را دارد این سگ که در نوع خود بی نظیر است و واقعا مثل این سگ کمتر میتونید پیدا کنید و هر کسی واقعا دوست داره چنین سگی داشته باشه و بتونه یا او بازی کنه و همیشه همرا خودش داشته باشه که این سگ ار صاحبش هم بلندتره.