آشنایی با کلبه کرامت – حد خیال پردازی - شبکه‌ما

بحث بر سر خیال پردازی است و اینکه سینماگران و نویسندگان و ... چقدر حق دارند تخیل ارائه کنند؟ کاری ندارد که.

آشنایی با کلبه کرامت – حد خیال پردازی

توضیحات:
بحث بر سر خیال پردازی است و اینکه سینماگران و نویسندگان و ... چقدر حق دارند تخیل ارائه کنند؟ کاری ندارد که. اگر ما بخواهیم میتوانیم هفته ای دوتا تخیل ارائه بدهیم و بازار انیمیشن و ها و بازار عروسک ها و فیلم سینمایی و سریال و اسباب بازی و بازی کامپیوتری را با تخیلات خود به اختیار خود درآوریم! اما آدمهایی که دنبال حقیقت اند چقدر مجازند بدینگونه عمل کنند؟ تخیل کردن چیز پیچیده ای نیست. مثل فیلمنامه که سه لایه دارد. لایه اول یک خطی است. بعد یک طرح فیلمنامه است. بعد هم فیلمنامه مطول! توضیحات اضافی: جلسات کلبه کرامت که توسط دکتر حسن عباسی اداره میشود، از سال 86 فعالیت خود را آغاز و به بررسی استراتژی های مختلف و طرح ریزی آنها می پردازد. دکتر حسن عباسی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک امنیت بدون مرز (اندیشکده یقین) می باشد و تا کنون بیش از 500 جلسه از کرسی های نظریه پردازی را درطی این جلسات برگزار نموده است که این امر در نوع خود بی بدیل می باشد.