عقاب شکاری - شبکه‌ما

یکی از بهترین پرنده های که در اسمان ها پرواز میکنه و سلطان اسمان ها را به او لقب دادند پرنده ای نیست جز عقاب...

عقاب شکاری

دسته بندی ها:
توضیحات:
یکی از بهترین پرنده های که در اسمان ها پرواز میکنه و سلطان اسمان ها را به او لقب دادند پرنده ای نیست جز عقاب که همیشه بر فراز اسمان میدرخشد و بلندترین قله ها و کوهها و دشت ها را فتح کرده و از بهترین شکارچیان اسمان به شمار می اید عقاب پرنده ای زیرک و باهوش و خیلی هم قدرت زیادی دارد و دو عنصر خوب و عالی همیشه دارد بکی چشمان تیزیبین او که در اسمان مانند تکلسکوپ از ان استفاده میکند و دیگر عنصر او چنگال و پنجه های محکم او هست که هر موجودی را میتواند از زمین بلند کند و ضربه ای محلک به او بزند مانند روباه ها و بزها و حتی ممکنه انسان را هم از زمین بلند کند