درد دل تغرل در شب های برره! - شبکه‌ما

سریال شب های برره سریالی بود که تا همیشه  در ذهن ما ایرانی ها باقی خواهد ماند و تازگی خواهد داشت  در این کلیپ نامه...

درد دل تغرل در شب های برره!

دسته بندی ها:
توضیحات:

سریال شب های برره سریالی بود که تا همیشه  در ذهن ما ایرانی ها باقی خواهد ماند و تازگی خواهد داشت  در این کلیپ نامه ای به دست تغرل میرسد که مادرش توسط ناپدریش کتک خورده  و تغرل هم ناراحت میشود شیر فرهاد و کیوون با خبر میشوند و اون رو مسخره میکنند!  طغرل در حال درد دل بود و عصبانی میشود و شروع به فحاشی به عکس عالی حضرت میکند و از این که او را از مادرش دور کرده شکایت میکند تا این که متوجه حرف های خود می شود و پی میبرد که شیر فرهاد و کیوون برای اون نقشه داشته اند و حالا از او رشو ه میگیرند که به اعلی حضرت  گزارش ندن!