کفتار و سگ وحشی - شبکه‌ما

در این فیلم که گروهی از گله سگ های وحشی وجود دارد که همگی غذای را پیدا کردند و مشغول خوردن این غذا هستند که...

کفتار و سگ وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:
در این فیلم که گروهی از گله سگ های وحشی وجود دارد که همگی غذای را پیدا کردند و مشغول خوردن این غذا هستند که دعوای زیادی هم بر سر غذا با هم دارند ولی در حین خوردن و دعوا کردن سگها یگ مرتبه از اون دور دورا کفتاری پیدا میشه و میاد سراغ سگهای وحشی که بخواد غذاشونو از دست سگهای وحشی بدست بیاورد و بدزدد و کفتار میره از بین سگها غذاشونو از زیر دندانهای انها میدزده و میبره ولی سگهای وحشی با این عمل عصبانی میشند و کفتار را دنبال میکنند و کفتار هم پا به فرار میگذارد