نبرد بوفالوها - شبکه‌ما

بوفالوها هم گروهی از حیوانات وحشی به شمار می ایند و خیلی هم خطرناک و بی رحم هستند که کسی نمیتونه به محوطه و منطقه...

نبرد بوفالوها

دسته بندی ها:
توضیحات:
بوفالوها هم گروهی از حیوانات وحشی به شمار می ایند و خیلی هم خطرناک و بی رحم هستند که کسی نمیتونه به محوطه و منطقه استقرار شده انها زیاد نزدیک بشه چون اگه کسی را اون اطراف و در مقر خود ببیند زود عصبانی شده و به فرد یا حیوان نامشخص حمله میکنند و عواقب بد و نافرجامی به جا میگذاره و ممکنه موجب مرگ و صدمه ای دردناک بشه بوفالوها برای نبرد با هم مسافتی را بین هم که فاصله ای بیشتر بشه طی میکنند که با برخورد به همدیگه یکی را از دور مسابقه و جمگ بیرون کنه و برنده بشه