گل دیدنی در فوتسال - شبکه‌ما

دیدار دو تیم فوتسال که برای بازی کردن و مسابقه و باخت با برد با هم بازی میکنند که بازی خوبی هم در این بازی...

گل دیدنی در فوتسال

دسته بندی ها:
توضیحات:
دیدار دو تیم فوتسال که برای بازی کردن و مسابقه و باخت با برد با هم بازی میکنند که بازی خوبی هم در این بازی زیبا مشاهده کردیم و بازی دیدنی و حیرت اور بود که تا حالا دیده بودیم که دو تا تیم داشتند بازی میکردند و روال بازی خود را انجام میدادند و با هم پاس گاری میگردند و همدیگه رو برانداز میکردند که همدیگه ر انالیز کنند که بعد از مدتی که بازی داشت انجام میشد و توپ به دروازبان رسید دروازبان توپ را با پرتاب دست بهطرف بازیکن مهجمشان فرستاد که این بازی کن با شوت قیچی برگردان گل زیبایی را به ثمر رساند و همه رو در تعجب فرو برد.