دوربین مخفی شیرینی ها - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی شیرینی ها را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی شیرینی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی شیرینی ها را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی در ابتدای کار روند کلی دوربین مخفی برای شما نشان داده می شود.

شما چند نفر را می بیند که در کنار یک جعبه شیرینی نشسته اند و سپس پسری که با فشردن اهرمی باعص می شود که کیک ها به هوا پرتاب شوند.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می رویم دختری که جعبه شرینی مال اوست از افراد درخواست می کند تا لحظه ای مراقب شیرین های او باشند .

افراد در کنار نیمکت کنار شیرین ها مستقر می شوند.بلافاصله یک پسر تپل از راه می رسد و از  افراد درخواست می کند که یک شیرینی به او بدهند اما آنها این کار را نمی کنند

پسر سوت می زند و یکی از شیرینی ها پرتاب می شود و او آن را می گیرد و می رود سپس دو دختز از راه می رسند و به همین ترتیب شرینی ها را می گیرند .

افراد کاملا متعجب شده اند و کمی نیز ترسیده اند.