عمل سزارین انسان بدون سانسور - شبکه‌ما

کلیپ جالبی درباره آموزش زایمان طبیعی انسان انتخاب کردم که به اشتراک میزارم.

عمل سزارین انسان بدون سانسور

توضیحات:

کلیپ جالبی درباره آموزش زایمان طبیعی انسان انتخاب کردم که به اشتراک میزارم. در این کلیپ دیدنی تمام مراحل زایمان به صروت کامل مشاهده میکنید فقط به جای انسان واقعی از عروسکهای مخصوص استفاده شده است. این کلیپ میتواند برای دانشجویان رشته مامایی بسیار مفید باشد و کمک بسیاری به دانشجویان و کارآموزان این رشته میکند. امیدوارم از دیدن این کلیپ نهایت استفاده را ببرید.