طنز حریم سلطان - شبکه‌ما

در این قسمت از طنز خنده بازار یکی از سریال های ترکیه ای کانال های تلویزیونی را به خنده می کشیم و در این قسمت...

طنز حریم سلطان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این قسمت از طنز خنده بازار یکی از سریال های ترکیه ای کانال های تلویزیونی را به خنده می کشیم و در این قسمت حریم سلطان من سلطان سلیمان فرزند سلطان حلیم فاتح کل جهان ارباب شکمم هستم و همه فکر می کنند من سلطان عالم هستم و پاشا وارد می شود و سلطان سلیمان در حال خیاطی هست و پاشا سلطان سلیمان را به نبرد دعوت می کند و سلطان سلیمان جشمانش به سیاهی می رود و حکیم را صدا می کنند و تکه های باهالی به وارد کنندگان دارو می اندازند و والده وارد می شود و از فتح کردن های ایشان صحبت می کنند و خرم سلطان وارد می شود و خرم سلطان نمی آید و  سنبل می آببینید و بخندید و امیدوارم لذت ببرید .