آموزش mysql درس سوم-گرفتن دیتا برای دیتابیس - شبکه‌ما

در جلسه سوم از سری آموزش های MYSQL با شما هستیم.در این درس با مسائل زیر آشنا می شویم.

آموزش mysql درس سوم-گرفتن دیتا برای دیتابیس

دسته بندی ها:
توضیحات:

در جلسه سوم از سری آموزش های mysql با شما هستیم.در این درس با مسائل زیر آشنا می شویم.

در این جلسه با گرفتن دیتا برای دیتابیس آشنا می شویم و یاد می گیریم چگونه یک دیتابیس بسازیم و یاد می گیریم چگونه خود نرم افزار برای ما جدول بسازد و دیگر نیاز نباشد ما بصورت دستی جدول بسازیم.سپس یک لینک معرفی می کند تا به آن سایت برویم و یک فایل را دانلود می کیم تا با استفاده از آن ساخت جدول بدون تنظیمات دستی را انجام میدهد.در ادامه توضیحات و کارهای انجام شده را می توانید در سایت شبکه ما تماشا کنید.