آموزش mysql درس ششم-دستورات limit و distict - شبکه‌ما

در جلسه ششم از سری آموزش های MYSQL با شما هستیم.در این درس با مسائل زیر آشنا می شویم.

آموزش mysql درس ششم-دستورات limit و distict

دسته بندی ها:
توضیحات:

در جلسه ششم از سری آموزش های mysql با شما هستیم.در این درس با مسائل زیر آشنا می شویم.

این جلسه درباره دستورات sql می باشد این دستورات limit و distict می باشد.برای مثال رئیس شما از شما میخواهد که یک سری از ستون ها را نشان دهید ولی زمانی که شما ستون ها را نشان می دهید با تعدادی عضو که دارای ستون یکسان هستند مواجه می شوید برای آن که اعضای تکراری را فقط یک بار نشان دهیم از دستور distinct استفاده می کنیم.این دستور را بعد از select می نویسیم تا به نتیجه مورد نظر برسیم.

ادامه را در شبکه ما تماشا کنید.