آموزش mysql درس دهم-فرق بین دو دستور and وor - شبکه‌ما

در جلسه دهم از سری آموزش های MYSQL با شما هستیم.در این درس با مسائل زیر آشنا می شویم.

آموزش mysql درس دهم-فرق بین دو دستور and وor

دسته بندی ها:
توضیحات:

در جلسه دهم از سری آموزش های mysql با شما هستیم.در این درس با مسائل زیر آشنا می شویم.

این جلسه به فرق بین دو دستور and   وor  در sql  می پردازیم.برای این کار از یک مثال استفاده می کنیم و توسط دستور select چندین ستون را انتخاب می کنیم و در شرط آن از and استفاده می کنیم و مشاهده می کنیم زمانی که از and استفاده  می کنیم باید همه قسمت های شرط برقرار باشد تا جواب درست را به ما نشان بدهد اما در دستور or یکی از شروط مورد نظر اگر برقرار باشد نیز جواب را به ما نشان می دهد.شما را به دیدن این فیلم در شبکه ما دعوت می کنم.