شکار زرافه توسط شیر - شبکه‌ما

زرافه ها موجوداتی گیاه خوار با گردنی بسیار دراز هستند.

شکار زرافه توسط شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

زرافه ها موجوداتی گیاه خوار با گردنی بسیار دراز هستند. زرافه ها بلند ترین حیاون کره زمین و بزرگترین نشخوارکننده محسوب میشود منبع اصلی غذای آن ها برگ  اقاقیا است زارفه ها همیشه مورد حمله شیر و پلنگ و سگ های وحشی قرار میگیرند در این ویدیو یک زارفه بالغ مورد حمله چند شیر قرار گرفته است زرافه سعی میکند با لگد زدن آنها را از خود دور کند ولی تعداد شیر ها زیاد است بعضی از شیر ها از پشت او حمله کرده و او را گاز میگیرند ولی زرافه مقاومت میکند اما شیر ها هم دست بردار نیستند تا این که زارفه را به زمین انداخته و گلوی او را فشار میدهند تا خفه شود و سپس مشغول خوردن میشوند!