شکار آهو توسط کروکودیل - شبکه‌ما

کروکودیل ها موجودات خطرناکی محسوب میشوند دندان ها و عضلات فک آن ها به حدی قوی است که میتواند با یک حرکت اندام هر جانوری...

شکار آهو توسط کروکودیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

کروکودیل ها موجودات خطرناکی محسوب میشوند دندان ها و عضلات فک آن ها به حدی قوی است که میتواند با یک حرکت اندام هر جانوری را خرد کند. شگرد شکار کردن آن ها این است که زیر اب های گل آلود مخفی میشوند تا شکار برای نوشیدن آب به کارن آب بیاید و در حین نوشیدن اب به او حمله میکنند در این ویدیو  یک اهو برای خوردن آب به کنار برکه میرود  به نظر فهمیده که یک کروکودیل زیر آب مخفی شده و کمین کرده ولی تشنگی زیاد باعث میشود که هرچند با احتیاط زیاد ولی به آب خوردن مشغول شد و کرکودیل هم در یک حمله سریع شاخ او را گرفت و به درون اب کشید و با یک چرخش سریع او را فلج کرد و...