آموزش mysql درس بیست و دوم-دستور union - شبکه‌ما

در جلسه بیست و دوم از سری آموزش های MYSQL با شما هستیم.در این درس با مسائل زیر آشنا می شویم.

آموزش mysql درس بیست و دوم-دستور union

دسته بندی ها:
توضیحات:

در جلسه بیست و دوم از سری آموزش های mysql با شما هستیم.در این درس با مسائل زیر آشنا می شویم.

این جلسه درباره دستور union در mysql می باشد.ممکن است زمانی یک چند ستون را با یک select انتخاب کنیم و با شرطی مشخص کار مورد نظر را انجام دهیم از این دستور برای آن استفاده می کنیم که اگر دو شرط متفاوت با دو دستور متفاوت را انجام دادیم برای برقراری ارتباط بین این دو شرط از آن استفاده می کنیم.در واقع این دستور شبیه and و or عمل می کند.ادامه توضیحات را در فیلم تماشا کنید.