آموزش mysql درس بیت و هفتم-ساختن جدول - شبکه‌ما

در جلسه بیست و هفتم از سری آموزش های MYSQL با شما هستیم.در این درس با مسائل زیر آشنا می شویم.

آموزش mysql درس بیت و هفتم-ساختن جدول

دسته بندی ها:
توضیحات:

در جلسه بیست و هفتم از سری آموزش های mysql با شما هستیم.در این درس با مسائل زیر آشنا می شویم.

این درس درباره ساختن جدول در mysql می باشد.شاید ساخت جدول در wamp به نظر راحت باشد ولی ما میخواهیم با استفاده از دستورهای sql به ساخت جدول بپردازیم.برای این کار از دستور create table و سپس اسم جدول را می نویسیم ودر داخل پرانتز نام ستون هایی که می خواهیم بسازیم را با نوع آن متغیر را می نویسیم و سپس با  نوشتن primary key  کلید اصلی را معین می کنیم.ادامه توضیحات را در فیلم تماشا کنید.