پلان معماری در نرم افزار اتوکد - شبکه‌ما

با فرض اينکه بوسيله يک اره بزرگ بتوانيم يک ساختمان را از راستاي افقي برش بزنيم تا قسمت بالايي برش خورده ساختمان را از قسمت...

پلان معماری در نرم افزار اتوکد

توضیحات:
با فرض اينکه بوسيله يک اره بزرگ بتوانيم يک ساختمان را از راستاي افقي برش بزنيم تا قسمت بالايي برش خورده ساختمان را از قسمت پاييني ان جدا کنيم در نتیجه ميتوانيم قسمت برش خورده پاييني را از بالا نگاه کنيم بدون اينکه سقف ساختمان مانع ديد ما شود. اين عمل در واقع شايد امکان پذير نباشد ولي ما ميتوانيم با استفاده از برنامه هاي که به ما توانايي سه بعدي سازي ميدهند از جمله نرم افزار اتوکد و ... به اين امر دست پيدا کنيم. از ديگر قابليت هاي نرم افزار اتوکد دستيابي به چهار نماي ساختمان ميباشد بدون اینکه ساختمان هاي اطراف و يا عوارض زميني مانع ديد ما باشند. يکي ديگر از هزاران قابليت نرم افزار اتوکد قابليت سه بعدي سازي اين نرم افزار که بدين معني که ما ميتوانيم بعد از اتمام کار يک خروجي براي پلاتر گرفته و طرح سه بعدي سازي شده را به ماکت عيني ان تبديل کنيم.