آشنایی با کلبه کرامت – جاهلیت مدرن - شبکه‌ما

جاهلیت مدرن به شما میگوید بدوید دنبال مدرک! با مدرسان شریف. بدوید که از فوتبال جا ماندید...

آشنایی با کلبه کرامت – جاهلیت مدرن

توضیحات:
جاهلیت مدرن به شما میگوید بدوید دنبال مدرک! با مدرسان شریف. بدوید که از فوتبال جا ماندید... پس جاهلیت ربوی بانک، جاهلیت مدرک گرایی نظام دانشگاهی، جاهلیت شبکه های اجتماعی، جاهلیت ورزشی فوتبال و... را دیده اید که جامعه چگونه دارد به سمتش می رود؟ و کسی را که بخواهد اینها را بشکند چگونه مورد حمله قرار میگیرد؟ دقیقا شبیه انبیا که تا میخواستند بت هایی را که مردم به سمتش روانه بودند را بشکنند مورد حمله قرار میگرفتند! الان هم دور و بر را نگاه کنید.... همه فوتبال و فوتبالیست ها را می پرستند. همه مدرک گرایی را میپرستند. همه دارند به راه غلطی می روند و آن جاهلیت مدرن است. پایان این همه جاهلیت این است که چیزی عاید انسان نشده است و کسی پرورشی نیافته است. توضیحات اضافی: جلسات کلبه کرامت که توسط دکتر حسن عباسی اداره میشود، از سال 86 فعالیت خود را آغاز و به بررسی استراتژی های مختلف و طرح ریزی آنها می پردازد. دکتر حسن عباسی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک امنیت بدون مرز (اندیشکده یقین) می باشد و تا کنون بیش از 500 جلسه از کرسی های نظریه پردازی را درطی این جلسات برگزار نموده است که این امر در نوع خود بی بدیل می باشد.