دوربین مخفی ماکروویو - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی ماکروویو  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی ماکروویو

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی ماکروویو  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما در ابتدای کار روند کلی را شاهد خواهید بود .پسر کوچکی که قصد دارد از ماکروویو استفاده کند و هراست که اجازه نمی دهد و ادعان می کند که فقط کارمندان می توانند از این ماکروویو استفاده کنند.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می روند خانمی پیر کوچک خود را به افراد می سپرد و از آنها می خواهد تا مدت کوتاهی مراقب او باشند بلافاصله پسر کوچک ظرف غذایی را از درون کیف خود بیرون می آورد و از افراد می خواهد تا غذا را در ماکروویو گرم کنند که مامور هراست اجازه این کار را نمی دهد.

بعد از اینکه مامور می رود پسر دوباره درخواست می کند و افراد از سر دلسوزی  ظرف غذا را بر می دارند تا درون ماکروویو قرار دهند .

مامور که به داخل میزی که ماکروویو  روی آن قرارا گرفته بود می رود و سر خود را داخل ماکروویو قرار می دهد

افراد در ماکروویو را که باز می کنند با سر مامور مواجه می شوند و می ترسند.