دوربین مخفی گوشت - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی گوشت  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی گوشت

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی گوشت  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما فردی را می بیند که در حال فروختن گوشت چرخ کرده می باشد.و در  دیوار محل کارش تابلو هایی برای حفظ محیط زیست و استفاده نکردن از نایلون و پلاستیک برای بسته بندی زده شده است.

افراد برای خرید گوشت چرخ کرده به مغازه می آیند اما او بعد از اینکه گوشت مورد نظر را آماده می کند آن را داخل پلاستیک یا نایلون قرار نمی دهد و برچب قیمت را روی گوشت می زند و به افراد می دهد اما افراد متعجب نگاه می کنند و گوشت را نمی گیرند.

آنها درخواست می کنند تا گوشت را بسته بندی کند فروشنده نیز گوشت را گرفته و با نخ شروع به  بسته بندی کردن آن می کند

این کار او افراد را متعجب تر می کند بعد از اینکه افراد گوشت را نمی گیرند خود فروشنده آن را به داخل چرخ خریدشان پرتاب می کند که با واکنش های جالب افراد مواجه می شود.