دوربین مخفی سوپ تند - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی سوپ تند را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی سوپ تند

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی سوپ تند را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما آشپزی را می بیند که در حال تست دادن است او باید سوپ درست کند و سپس نظر مردم را بعد از چشیدن آن بپرسد تا بتواند قبول شود.

در ابتدای کار مشاهده می کنید که فرد  سوپ را بسیار تند می کند و کل شیشه سس تند را درون سوپ می اندازد.

سپس به افراد تعارف می کند تا از سوپ او بخورند و نظرشان را بدهند.

افراد بعد از چشیدن سوپ از تندی آن نمی دانند که چکار کنند که در همین لحظه مسئول ثبت نمره هم از راه می رسد افراد برای اینکه بتوانند به فرد کمک کنند .

به ظاهر قصد دارند که از سوپ تعرف کنند تا فرد امتحان را قبول شود واکنش افراد به این قضیه بسیر جالب و خنده دار است.

آنها از طرفی نمی توانند تندی سوپی را که خوردند تحمل کنند و از سوی دیگر به خاطر اینکه فرد قبول شود مجبورند چهره خود را عادی نشان دهند.