دوربین مخفی شورش - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی شورش را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی شورش

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی شورش را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما فردی را می بیند که از افراد درخواست می کند  تا میله ای را که به سر آن دوربین مهندسی وصل است تا جایی حمل کنند.

افراد قبول می کنند و در آن طرف فرد دیگری را می بینند که در حال اندازه گیری است آنها با احتیاط و مستقیم به سمت فرد در حال حرکت هستند.

که در همین لحظه فرد اولی از او دور می شود و تعدادی زیادی  از مردم با در دست داشتن پلاکارد و پرچم به آرامی به دنبال فرد می روند طوری که انگار او رهبر شورش و راهپیمایی است فرد که در حال نزدیک شدن است ناگهان می بیند که ماموران ضد شورش در جلوی او ظاهر می شوند .

او به پشت خود نگاه می کند و جمعییت را می بیند که از پشت او در حال حرکت هستند و از جلوی او ماموران ضد شورش کاملا دستپاچه می شود و نمی داند چه واکنشی نشان دهد