پرورش صیفی جات گلخانه ای در ایران - شبکه‌ما

در سراسر دنیا و بسته به شرایط جغرافیایی و  جو  آن منظقه محصولات مختلفی در گلخانه پرورش می یابد .

پرورش صیفی جات گلخانه ای در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

در سراسر دنیا و بسته به شرایط جغرافیایی و  جو  آن منظقه محصولات مختلفی در گلخانه پرورش می یابد . گلخانه ها را برای این احداث میکنند که نیاز منطقه را به آن محصولی که در شرایط  عادی قابل کشت نیست را برطرف کنند  در ایران  معمولا در گلخانه ها بیشتر به سود اور بودن محصول توجه میکنند و مسئله مهم سودزا بودن محصول برای گلخانه دار است بیشترین سطح کشت محصولات گلخانه ای صیفی جات هستند و از این بین خیار و گوجه فرنگی بیشترین سهم را دارند  اخیرا محصولاتی مانند لوبیا ها و محصولات گیلاسی هم به عنوان محصولات پر فروش در گلخانه ها تولید میشوند.