دعوا و بزن بزن در فوتبال - شبکه‌ما

گفتیم که همیشه یکی از ورزشهای درگیر کننده افراد و خطرناک که بر سر یک توپ با هم دهوا میکنند ورزش فوتبال است که واقعا...

دعوا و بزن بزن در فوتبال

دسته بندی ها:
توضیحات:
گفتیم که همیشه یکی از ورزشهای درگیر کننده افراد و خطرناک که بر سر یک توپ با هم دهوا میکنند ورزش فوتبال است که واقعا هیچ ورزشی مثل این ورزش فوتبال نیست که این همه قدرت و انرژی صرف این بازی میکنند ولی در این بازی که یکی از بازیکنان با توپ دروازبان را دریبل میده و وقتی دروازبان را دریبل داد دروازبان با دست چپش پای بازیکن مهاجم را گرفت که همین کار باعث شد که تمام بازیکنان هر دو تیم به هم بریزند و دعوای خشنی را بوجود بیاورند