دوربین مخفی ماشین پلیس - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی ماشین پلیس را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی ماشین پلیس

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی ماشین پلیس را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما مادری را می بیند که هراه فرزند خود بر روی نیمکت نشسته است سپس مادر از افراد درخواست می کند تا لحظه ای مراقب فرزند او باشند.

افراد قبول می کنند و بر روی نیمکت کنار او می نشینند سپس پسر یک ماشین پلیس کنترلی از کیفش در می آورد و شروع به بازی کردن با آن می کند .

در همین لحظه یک ماشین پلیس درست در جلوی نینکتی که آنها نشسته اند توقف می کند و سپس به فردی که روی نیمکت نشسته است می گوید تا دقایقی مراقب ماشین او باشد.

بعد از اینکه پلیس می رود پسر کوچک سوئیچی را نشان می دهد که مربوط به ماشین پلیس اشت و بعد با زدن دکمه آن ماشین را روشن می کند و با ریموت کنترلی که دارد ماشین را حرکت می دهد افراد متعجب نگاه می کنند.

واکنش های افراد به این اتفاق بسیار جالب و دیدنی است و باعث به وجود آمدن لحظات شادی می شود.

با سلام برای شما دوربین مخفی ماشین پلیس را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما مادری را می بیند که هراه فرزند خود بر روی نیمکت نشسته است سپس مادر از افراد درخواست می کند تا لحظه ای مراقب فرزند او باشند.

افراد قبول می کنند و بر روی نیمکت کنار او می نشینند سپس پسر یک ماشین پلیس کنترلی از کیفش در می آورد و شروع به بازی کردن با آن می کند .

در همین لحظه یک ماشین پلیس درست در جلوی نینکتی که آنها نشسته اند توقف می کند و سپس به فردی که روی نیمکت نشسته است می گوید تا دقایقی مراقب ماشین او باشد.

بعد از اینکه پلیس می رود پسر کوچک سوئیچی را نشان می دهد که مربوط به ماشین پلیس اشت و بعد با زدن دکمه آن ماشین را روشن می کند و با ریموت کنترلی که دارد ماشین را حرکت می دهد افراد متعجب نگاه می کنند.

واکنش های افراد به این اتفاق بسیار جالب و دیدنی است و باعث به وجود آمدن لحظات شادی می شود.