اتوبوسی برای بی خانمانها - شبکه‌ما

تمام روز را کار کرده اند. اولیور اردمون و دانیلا ماس که حالا بعد از تمام شدن ساعت کارشان باز هم برای کمک به خیابان...

اتوبوسی برای بی خانمانها

دسته بندی ها:
توضیحات:

تمام روز را کار کرده اند. اولیور اردمون و دانیلا ماس که حالا بعد از تمام شدن ساعت کارشان باز هم برای کمک به خیابان برمیگردند. این دو پلیس یک بار در ماه وقت استراحتشان را میگذارند برای کمک به بی خانمانها در شهر هامبورگ. اسم پروژه اتوبوس نیمه شب است. 365 شب در سال این اتوبوس در هامبورگ در حرکت است با لباس و غذاهای اهدا شده و نوبت یک بار در ماه به دانیلا و اولیور میرسد. حرکت بسیار زیبا و تاثیر گذاریه. کاش حرکتهای این چنینی توی خیلی از کشورها انجام بشه. طبق آمارها بیش از 1000 بی خانمان در هامبورگ شب را به صبح میرسانند.