آب شدن سریع یخهای قطب شمال - شبکه‌ما

یخ ها آب میشوند، آنهم به سرعت. یکی از نشانه های تغییرات آب و هوایی.

آب شدن سریع یخهای قطب شمال

دسته بندی ها:
توضیحات:

یخ ها آب میشوند، آنهم به سرعت. یکی از نشانه های تغییرات آب و هوایی. آب شدن یخهای قطب شمال چیز تاره ای نیست اما شدت آب شدنان هیچگاه به اندازه امسال نبوده است. به این پدیده باید کم شدن فاصله دوره های بازگشت تغییرات شدید آب و هوایی را هم افزود. نمونه آن طوفان سندی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میخواهد این موضوع فراموش شده را به یاد سیاستمداران بیاورد. او میگوید: من واقعا به این مسئله باور دارم که تغییرات آب و هوایی زایده فعالیت های بشر و انتشار گاز دی اکسید کربن است. باید خودرا نسبت به نسل آینده مسئول بدانیم و کاری برای مبارزه با آن کنیم.