خنده بازار - خواننده زیر زمینی - شبکه‌ما

در این قسمت خنده بازار یکی از کانال های تلویزیونی تعدادی از خواننده های ممنوع صدا و زیر زمینی را به برنامه دعوت کرده و...

خنده بازار - خواننده زیر زمینی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این قسمت خنده بازار یکی از کانال های تلویزیونی تعدادی از خواننده های ممنوع صدا و زیر زمینی را به برنامه دعوت کرده و بعد مجری می گه امروز یک خواننده رو زمینی و یک خواننده زیر زمینی را دعوت کرده ایم و خواننده رو زمینی می آید و می خواند هوای خونه دلگیره و باقی ترانه را می خواند و خواننده رو زمینی هم دعوت می شود و وارد  برنامه شده و می خواند برو جایی که هو نیست باید زیر زمین آواز خوند و باقی ترانه را می خواند  هر دو خواننده حرکات زیبایی از خود نمایش می دهند و ادای خواننده های زیر زمینی و رو زمینی را در می آورند ببینید و بخندید و لذت ببرید .