آزمون استخدامی در خنده بازار - شبکه‌ما

در این بخش برنامه خنده بازار شما را به دیدن آزمون استخدامی شرکت ها در کشور دعوت می کنیم و  افراد مصاحبه کننده نشسته اند...

آزمون استخدامی در خنده بازار

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این بخش برنامه خنده بازار شما را به دیدن آزمون استخدامی شرکت ها در کشور دعوت می کنیم و  افراد مصاحبه کننده نشسته اند و به سبک برنامه آموزش خوانندگی برنامه های ماهواره ای تهیه شده است و اولین فرد را  به داخل اتاق مصاحبه می آید و  خود را معرفی می کند و می گوید من دکترای اقتصاد هستم ولی با این وضع اقتصادی کاری برای من نیست و   فرد آزمون دهنده می  گوید  با اسب آبی و تخم مرغ و اقشار  کم در آمد جمله ای بساز و فرد می گوید اسب آبی تخم مرغ اقشار آسیب پذیر را می خورد و آزمون گیرنده می گوید صدای شما چطور هست و فرد میگوید صدای پدر پسر شجاع و زنبه را بلدم و آزمون گیرنده می گوید صدای مرغ ماهی خوار را در بیاورید و فرد صدای مرغ ماهی خوار را در می آورد و ادای مرغ را در می آورد و همه می رقصند باقی ماجرا را ببینید و بخندید و شاد باشید .