رقصیدن خنده دار با آهنگ عربی - شبکه‌ما

کلیپ جالبی از چند تا جوون بامزه مشاهده میکنید که با آهنگ عربی خیلی خنده دار میرقصند.

رقصیدن خنده دار با آهنگ عربی

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ جالبی از چند تا جوون بامزه مشاهده میکنید که با آهنگ عربی خیلی خنده دار میرقصند. در این کلیپ ابتدا یکی از جوونا که پیراهن آبی دارد با شروع آرام آهنگ از جلوی دوربین دور شده و به سمت سه تای دیگه میرود و با اوج گرفتن آهنگ بقیه دوستاش هم میان وسط. یکی با گیتار میرقصد و یکی هم که هیکل چاقی دارد لباس عربی پوشیده و خیلی بامزه میرقصد. با هم این ویدئوی بامزه را تماشا کنیم.