شوت های از راه دور در هدف - شبکه‌ما

شخصی که با توپ حرکات جالب و دیدنی انجام میدهو با هر چیزی روپایی میزنه و هر توپی را هرجایی که فکر کنی میندازه یعنی...

شوت های از راه دور در هدف

دسته بندی ها:
توضیحات:
شخصی که با توپ حرکات جالب و دیدنی انجام میدهو با هر چیزی روپایی میزنه و هر توپی را هرجایی که فکر کنی میندازه یعنی هر هدفی که انتخاب کنی که توپ را اونجا بندازه این شخص توپ را همونجایی که انتخاب کردید توپ را به هدف میندازه اولین بار توپ را در داخل سطل اشغالی میندازه بعد توپ را کاشته و بر روی پله ها شوت میکنه تا یک بطری را نشونه بگیره وبعد توپ را میکاره تا توپ را از روی چند ماشین به داخل سطل اشغالی بندازه.