رکورد بلند کردن یک انسان با دندان! - شبکه‌ما

رکورد های عجیب و غریب در دنیا زیاد است معمولا اگر  ما بخواهیم یک جسم سنگین را به دندان بکشیم یا از درد زیاد منصرف میشویم یا...

رکورد بلند کردن یک انسان با دندان!

دسته بندی ها:
توضیحات:

رکورد های عجیب و غریب در دنیا زیاد است معمولا اگر  ما بخواهیم یک جسم سنگین را به دندان بکشیم یا از درد زیاد منصرف میشویم یا دندانماناز جا کنده میشود! افراد زیادی هستند که اتومبیل یا یک اتوبوس را به دندان خود میشکند و رکورد دار میشوند... در این ویدیو مردی از استان لرستان به نام حامد نادی با ایستادن روی دو صندلی یک مرد را به دندان های خود تا نزدیکی سینه خود بلند میکند تا نام خود را در رکورد ها ثبت کند. از رکورد های او میتوان به خواندن دو رکعت نماز در زیر آب و 6000 حرکت دارز و نسشت در 3 ساعت اشاره کرد.