شاه توت در ایران - شبکه‌ما

شاه توت بومی منظقه جنوب غرب آسیا مباشد .

شاه توت در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاه توت بومی منظقه جنوب غرب آسیا مباشد . و پیشینه کاشت این درخت آنچنان زیاد است که نمیتوان تاریخ مشخصی برای آن تعیین کرد  درخت شاه توت از بقیه انواع تو ت ها کوچک تر استو بلندی آن گاهی حدود 9 متر می رسد و اگر  در  سن پایین به آن رسیدگی نشود به صورت بوته خواهد ماند متسط عمر این درخت زیاد است و گاهی مشاهده شده که تا چند صد سال هم میوه می دهد. میوه درخت شاه توت  به رنگ قرمز تیره یا ارغوانی و مزه ان هم ترش و شیرین است در این ویدیو گزارشی از پایتخت شاه توت ایران یعنی برزک میبینید