ضربه هایی از راه دور 2 - شبکه‌ما

یکی از کسانی که در شوت زدن از راه دور در نوع خود بی نظیر است که چنین ادمهای کمتر پیدا میشوند و یجورایی نابغه...

ضربه هایی از راه دور 2

دسته بندی ها:
توضیحات:
یکی از کسانی که در شوت زدن از راه دور در نوع خود بی نظیر است که چنین ادمهای کمتر پیدا میشوند و یجورایی نابغه هم هستند که با ارسال شوت های از راه دور ایت توپها را در داخل اون هدف قرار میدهند مثلا اولین شوت از راه دور خود را با ضربه ای دقیق در داخل یک سطل اشغال میندازه که فاصله ای حدود 40 یا 50 متر مسافت داره و واقعا چنین کارهای قابل ستایش هستند و ضربه کاشته بعدیشو به داخل یکی از سوراخها در داخل یک دیوار خرابه میندازه که فاصله ای حدود60 یا 70 متر میرسه.