دوربین مخفی کیف - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی کیف   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی کیف

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی کیف   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما پیر زنی را می بیند که کیف پولی را از روی زمین بر می دراد و سپس داخل آن را نگاه می کند عکس یک جوان سیاه پوست است او کیف را به جوان می دهد ولی او عکسی دیگر را نشان می دهد و می گوید که کیف مال او نیست.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می روند پیرزن در حال گشتن در کیف خود است در حالیکه یک کیف پول در نزدیک آن افتاده است افراد کیف را بر می دارند و به پیرزن می دهند پیرزن می گوید که کیف مال او نیست و عکس جوان سیاه پوست را که در داخل کیف است به افراد نشان می دهد.

آنها کیف را به پیش او می برند در همین هنگام نفر سوم با دوربین از افراد عکس می گیرد پسر سیاه پوست کیف را گرفته و عکس را نگاه می کند که پسر جوان سفید پوست است و به افرد باز می گرداند.