تکونولوزی آمایزد فیوزن چیست؟ - شبکه‌ما

فناوری آمایزد فیون  (AFT) یک فناوری اختصاصی که توسط تیم تحقیق و توسعه امگا که متشکل از گروهی از فیزیکدانان و دانشمندان است شکل گرفت...

تکونولوزی آمایزد فیوزن چیست؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

فناوری آمایزد فیون  (AFT) یک فناوری اختصاصی که توسط تیم تحقیق و توسعه امگا که متشکل از گروهی از فیزیکدانان و دانشمندان است شکل گرفت   محصولات متشکل از فناوری آمایزه فیوژن انرژی نقطه صفر مولکول ها را تشدید میکنند و میدان بایو انرژی بدن را تنظیم کرده و ابعداد روحی روانی و جسمی را هماهنگ میکند. امروزه هرچند سطح بهداست بالا رفته است ولی الودگی در شهر های بزرگ باعث بیماری های زیادی میشود بیماری هایی مانند اسم و انواع سزطان ها نشانه این از این الودگی ها هستند. این آلودگی ها تعادل میدان انرژی بدن را مختل کرده و باعث تضعیف بدن میشوند . با این فناوری میتونایم به راهی جلوی بیمار شدن را بگیریم.