گل پرقدرت و زیبا - شبکه‌ما

فوتبال گاهی اینقدر بی رحم میشود که هیچ انتظاری نمی شود ار اون داشت و گاه وقت به همه چنان ضربه محلکی میزند که جبران...

گل پرقدرت و زیبا

دسته بندی ها:
توضیحات:
فوتبال گاهی اینقدر بی رحم میشود که هیچ انتظاری نمی شود ار اون داشت و گاه وقت به همه چنان ضربه محلکی میزند که جبران ناپذیر هستند و نمیشه انها را جبران کرد وقتی تیمی در فوتبال گلی از اون گلهای زیبا و پر قدرت میخوره این گل میتونه ضربه روحی محکمی به تیم وفوتبال و ممکنه به طرفداران اون تیم هم وارد کنه در اینجا که بازیکن پا به توپ حرکت میکنه و از سمت راست خودشان و سمت چپ تیم حریف وارد حمله میشه و با یک دریبل و با یک شوت سرکش و زیبا و پر قدرت وارد دروازه میکنه