بهترین گلها - شبکه‌ما

در فوتبال همیشه گل های زیادی زده میشه که هر گل به شکل خاص و متفاوتی زده میشه و وارد دروازه ها میشه ولی هر...

بهترین گلها

دسته بندی ها:
توضیحات:
در فوتبال همیشه گل های زیادی زده میشه که هر گل به شکل خاص و متفاوتی زده میشه و وارد دروازه ها میشه ولی هر گل به نوبه خود و به شکل خاص خود زیبایی و لذت خاص خود را دارد ودر ای بازی ها گلهای قشنگی زده اند و از بین ایگل ها در ای بازی ها 10 گل برتر را شناسایی کردند و معرفی کردند که گل دهم که زده شد به نام استیون جرارد ثبت شده و اولین گل از بهترین گل ها گل ربرتو کارلوس هست که با شوت مهارنشدنی خود وارد دروازه کرد