صحبت های وزیر بهداشت سابق - شبکه‌ما

مرضیه دستجردی وزیر بهداشت سابق در دولت دهم بود که برکناری اون از این سمت حاشیه های زیادی رو اون موقع به جود آورد.

صحبت های وزیر بهداشت سابق

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرضیه دستجردی وزیر بهداشت سابق در دولت دهم بود که برکناری اون از این سمت حاشیه های زیادی رو اون موقع به جود آورد.در این ویدیو حرفهای جالبی میزنه  درمورد اینکه اولویت تخصیص دادن ارز دولتی به داروهای ضروری که مورد نیاز مردم و بیماران بود بعد از اقلام بی اهمیتی مثل زین اسب و غذای سگ قرار داشت.همچنین میگه که مرسوم نبود که خبر برکناری رو مستقیما اعلام کنند و به مدیر دفترش گفته که سایت هارو چک کنه تا خبر عزل خودش رو از اونجا بفهمه! خیلی صحبتای جالب دیگه هم میکنه که شنیدنش خالی از لطف نیست.