مرغ در ورزشگاه - شبکه‌ما

در بازی های فوتبال که بازی میکنند ممکنه اتفاق های نادری در چنین بازی هایی بوجود بیاد در این بازی هم که بازی داشت به...

مرغ در ورزشگاه

دسته بندی ها:
توضیحات:
در بازی های فوتبال که بازی میکنند ممکنه اتفاق های نادری در چنین بازی هایی بوجود بیاد در این بازی هم که بازی داشت به روند خود ادمه میداد و همین طور داشتند بازی میکردند و وقتی که توپ به دست دوازبان یکی از تیمهای فوتبال رسید و توپ را در دستان خود داشته بود و خواست بازی را مجددا شروع کنه و وقتی بازی را شروع کرد پس از مدتی داور دستور داد که بازی را متوقف کنند که یک مرغ که وارد زمین فوتبال شده بود از زمین خارج کرد.