خنده بازار و رضا صادقی - شبکه‌ما

در این قسمت خنده بازار از رضا صادقی دعوت می کنند به برنامه بیاید و  مجری به رضا صادقی می گوید به چهار پایه داغ...

خنده بازار و رضا صادقی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این قسمت خنده بازار از رضا صادقی دعوت می کنند به برنامه بیاید و  مجری به رضا صادقی می گوید به چهار پایه داغ خوش آمدید و صادقی می گه وایسا مجری من می خواهم پیاده شم و میگه دلم برات تنگ شده جونم می خوام ببینمت نمی تونم و از کنسرت هاش ازش می پرسه و هر سوالی می کنه صادقی جواب را با ترانه می دهد و مجری میگه چرا مشکی و صادقی می گه مشکی رنگ عشقه رنگ چشمای مهربونت و مجری میگه برات نوشابه مشکی آورده ایم و صادقی میگه مرسی و  همه وسایل صادقی مشکیه و   از در آمدش در کنسرت ها میگوید خیلی زیباست ببینید و لذت ببرید .