لذت نقاشی در خنده بازار - شبکه‌ما

در این بخش از خنده بازار می خواهیم لذت نقاشی را ببینیم کهاستاد چه نقاشی برای ما قرار است بکشند و استاد شروع میکند استاد...

لذت نقاشی در خنده بازار

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این بخش از خنده بازار می خواهیم لذت نقاشی را ببینیم کهاستاد چه نقاشی برای ما قرار است بکشند و استاد شروع میکند استاد دادماس به نقاشی و می خواهد برنامه تلویزیونی بکشد و یک تلویزیون می کشد و عاشق تلویزیون است و دکمه های تلویزیون را می کشد و شبکه سه را می گیرد و برنامه خنده بازار شروع شده است و من عاشق این برنامه هستم و یک مدیر را نشان می دهد و این هم کلنگش در دستش هست و  می خواند مدیر مدیره خود مدیره و یک سفارتی کنارش ایستاده و برنامه 90 شروع می شود و از دوستان ورزشی را  نقد می کند  و امیدوارم از نقاشی لذت برده باشید .