جلسه سوم اموزش اتوکد(عملکرد گیره اسنپ) - شبکه‌ما

در این جلسه میخواهیم شما را با عملکرد کلید اسنپ اشنا کنیم.

جلسه سوم اموزش اتوکد(عملکرد گیره اسنپ)

توضیحات:

در این جلسه میخواهیم شما را با عملکرد کلید اسنپ اشنا کنیم.با فعال کردن کلید اسنپ ما میتوانیم به مجموعه نقاطی که مدنظرمان است(از جمله نقطه مماس بر دایره و وسط یک پاره خط و ...) دست پیدا کنیم. برای فعال کردن کلید اسنپ نیز همانند سایر دستورهای نرم افزار اتوکد روشهای متنوعی وجود دارد که بسته به زمان استفاده از ان (استفاده موقت و یا طولانی مدت) در روش در این ویدئو توصیه میشود.برای استفاده های موقت از این گیره ما میتوانیم با فشار دادن همزمان دکمه کیبورد و کلیک موس به این امر دست پیدا کنیم و یا برای استفاده طولانی مدت به روشی که در ویدئو توضیح داده میشود اقدام کنیم.از جمله عملکرد های این اپشن میتوان به نمایش نقاط عمود - نقطه وسط یک پاره خط - نقطه مرکز یک دایره و ... اشاره کرد.همانطور که قابل درک است عملکرد این اپشن به صورتی است که با فعال بودن ان میتوانیم به یک سری از نقاط کمکی که به هنگام ترسیم یک موضوع به انها نیازمند میشویم دست پیدا کنیم.البته در مواردی که ما به یک قسمت از عملکرد این اپشن نیازمند میشویم و عملکردهای دیگر ایجاد مزاحمت میکنند میتولنیم با خاموش کردن این عملکرد و به جای ان با پایین نگه داشتن کلید شیفت و کلیک راست موس به استفاده از فقط یکی از عملکردهای این اپشن بپردازیم.