درمان کوچکترین مرد جهان - شبکه‌ما

کوچک ترین مرد دنیا به وزارت بهداشت آمد و درخواست کمک های درمانی برای بیماری هایش داشت و این در حالی است که وی تحت...

درمان کوچکترین مرد جهان

دسته بندی ها:
توضیحات:

کوچک ترین مرد دنیا به وزارت بهداشت آمد و درخواست کمک های درمانی برای بیماری هایش داشت و این در حالی است که وی تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای قرار ندارد. کوچکترین مرد دنیا که ۴۹ سال سن دارد و به خاطر شرایط فیزیکی اش کمتر پزشکی حاضر به کمک و درمان او می شود، توسط وزیر بهداشت مورد ویزیت و معاینه قرار گرفت.